Tot ce ar trebui să știe contribuabilii persoane fizice despre noul impozit pe clădiri

Autor Adrian Vascu

 1. Pentru apartamentele și casele utilizate ca locuințe nu s-a modificat nimic din atribuțiile persoanelor fizice în calitate de contribuabili. S-a modificat doar valoarea impozabilă prin creșterea acesteia datorită modificărilor operate în art. 457 din Noul Cod Fiscal. Cota de impozitare este stabilită de către fiecare autoritate locală. Noua valoare impozabilă și noua cotă vor conduce la impozitul pe clădirile rezidențiale. Acesta va crește pentru toate clădirile rezidențiale ale persoanelor fizice pentru că: (a) a crescut baza impozabilă de la 935 lei/mp la 1000 lei/mp; (b) a crescut coeficientul de conversie de la suprafața utilă la suprafața desfășurată de la 1.2 la 1.4; (c) a crescut și procentul cu care autoritățile locale pot majora baza de impozitare de la 20% la 50%).
 2. Pentru apartamentele și casele în care este înscris sediul unei firme fără activitate, nu există alte modificări decât cele amintite la pct 1.
 3. Pentru apartamentele și casele unde se află sediul unei firme cu activitate, aceasta trebuie încadrată de către contribuabilul PF într-una din următoarele situații: (a) dacă sunt deduse cheltuielile de către chiriaș, atunci clădirea va fi considerată cu utilizare nerezidențială; (b) dacă aceste cheltuieli rămân în sarcina persoanei fizice, clădirea va fi considerată rezidențială.
 4. În cazul apartamentelor unde sediul firmei sau PFA, este declarat într-una dintre încăperi, această suprafață nu poate fi evaluată distinct deoarece nu se cunosc suprafețele comune care ii sunt atașate. În aceste condiții apartamentul va fi sau cu utilizare rezidențială, sau nerezidențială, în funcție de cine deduce utilitățile.
 5. În cazul încadrării în categoria clădirilor nerezidențiale, contribuabilul persoana fizică va trebui să solicite unui evaluator autorizat realizarea unui raport de evaluare din care va rezulta valoarea impozabilă asupra căreia se va aplica nivelul cotei de impozitare stabilit de către autoritatea locală. Acesta a crescut de la 0.1% la o valoare din intervalul 0.2%-1.3% în cazul clădirilor nerezidențiale.
 6. Dupa ce contribuabilul persoana fizica deținătoare de apartament va decide în ce categorie se încadrează clădirea (rezidențial sau nerezidențial) ar trebui să opereze asupra contractului de închiriere/comodat încheiat cu persoana juridică astfel încât în acesta să fie stipulat în clar cine deduce utilitățile.
 7. Este de așteptat ca eventuala creștere a costurilor persoanei fizice în cazul încadrării apartamentelor/caselor de locuit, în categoria clădirilor nerezidențiale, să fie recuperate prin creșterea chiriei. Un element esențial îl va reprezenta contractul de închiriere.
 8. În situațiile în care persoana fizica și persoana juridică sau PFA-ul sunt părți afiliate (cazul cel mai frecvent al sediilor de PFA), contractul de închiriere sau comodat va fi documentul din care va rezulta dacă clădirea va fi încadrată ca și clădire rezidențială sau nerezidențială.
 9. Încadrarea clădirii ca rezidențială sau nerezidențială este responsabilitatea contribuabilului.
 10. Pentru celelalte tipuri de clădiri: spații comerciale, clădiri de birouri, hoteluri, blocuri de locuințe construite în scopul vânzării etc, clădirile sunt considerate nerezidențiale și impozitul va fi similar cu cel al persoanelor juridice deținătoare de spații similare și va crește față de perioada anterioară. În acest caz rămân valabile precizările de la pct. 4 de mai sus.

 

Pe scurt:

 

 1. Impozitele pe locuințele persoanelor fizice vor crește cu până la cca 30 %. Calculul va fi realizat ca și până acum de către autoritățile locale. Altceva, nimic nou.
 2. În cazul sediilor de firme din apartamente contribuabilul va încadra clădirea în categoria rezidențială, nerezidențială sau mixtă.
 3. Contractul de închiriere/comodat va reprezenta elementul principal care va sta la baza deciziei de încadrare într-una dintre cele trei categorii.
 4. Doar în situația în care apartamentul va fi clasificat ca nerezidențial vor crește impozitele fata de anul anterior (poate fi și mai mult de 10 ori). Foarte probabil, această cheltuială suplimentară va fi recuperată din chirie.
 5. Pentru clădirile nerezidențiale gen birouri, spații comerciale, hoteluri, benzinării, etc și care aparțin persoanelor fizice, impozitul va crește față de anul anterior. Contribuabilii se pot consola cu ideea ca nu acum este impozitul prea mare. Până acum a fost prea mic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: