Se amână termenul de plată pentru impozitul pe clădiri pana la 30 iunie?

Autor Adrian Vascu
Conform noului Cod fiscal, intrat în vigoare anul acesta, data limită pentru plata primei tranșe a impozitului pe clădiri, dar și – acolo unde este cazul – pentru depunerea declarațiilor privind clădirile deținute și a rapoartelor de evaluare aferente, este 31 martie. De altfel, este data la care, în mod tradițional, s-a plătit această primă tranșă.

Bune Intenții Garantate

(Articol publicat în Revista Valoarea nr. 6 – pagina 6, autor Adrian Vascu)

Titlul articolului nu dă doar alt înţeles acronimului aflat pe coperta acestei ediţii a revistei Valoarea. Voi scrie câte ceva despre baza de date BIG dar nu mă voi opri doar la acest aspect, având în vedere că bunele intenţii trebuie cunoscute şi materializate, astfel încât să nu reprezinte doar declaraţii, ci mai devreme sau mai târziu să producă efectele aşteptate. […]