Verificare evaluări

Un serviciu nou, atât în România, cât și în lume, menit să certifice conformitatea unor rapoarte de evaluare cu reglementările în vigoare, și care poate să cuprindă și opinia verificatorului privind valoarea bunurilor supuse evaluării în cadrul rapoartelor de evaluare verificate.

Obiectul verificării poate fi reprezentat de un raport de evaluare individual, de o parte dintr-un raport de evaluare sau de mai multe rapoarte de evaluare reprezentând un portofoliu de proprietăți imobiliare.

Verificarea poate să aibă un obiectiv simplu urmărind conformitatea raportului cu reglementările în vigoare sau un obiectiv extins incluzând și opinia verificatorului privind valoarea activelor supuse evaluării în cadrul rapoartelor verificate.

Situații în care este utilă verificarea evaluării:

  • Verificare de portofolii pentru conformarea instituțiilor financiar-bancare cu normele interne și internaționale (BNR și ECB).
  • Verificare rapoarte de evaluare pentru informare management sau acționari.
  • Verificare rapoarte de evaluare pentru autoritățile locale a rapoartelor de evaluare pentru impozitare în conformitate cu Noul Cod Fiscal și GEV 500.
  • Verificare rapoarte de evaluare pentru orice utilizatori care au nevoie de o opinie profesionistă sau o confirmare suplimentară privind un raport de evaluare.
  • Oricând este nevoie de un plus de încredere!

check-ro