Din activitatea Comisiei de Etică și Disciplină (CED)

Articol publicat în Revista Valoarea nr. 05 – pagina 34, autor Rodica Hășmășan
Procedura disciplinară în speţă, prezentată în acest număr al revistei, a fost declanşată în urma sesizării formulate de către o persoană juridică, în calitate de acţionar minoritar al unei societăţi comerciale, pentru care a fost întocmit Raportul de evaluare transmis analizei. Raportul de evaluare a fost întocmit de către un evaluator membru ANEVAR şi de către un expert tehnic, scopul raportului de evaluare fiind evaluarea pentru raportare financiară.